Strona Główna    Kontakt

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy

       Menu

 
 
             

Aktualności   

 Strona:  1  [2]

 

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK NIEZBĘDNEGO DO UDZIAŁUW AKCJACH RATOWNICZYCH

13.10.2023

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy podpisała w dniu 23.08.2023 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych. Kwota dofinansowania wynosi 18 431,99 zł, koszt kwalifikowany 36 955,61 zł. Zadanie polega na wyposażeniu jednostki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do udziału w akcjach ratowniczych.

Baner - Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

 

Zasady Zero-Waste - ulotki stworzone w ramach konkursu wśród uczniów

10.11.2021

W ramach projektu "Droga do Zero waste" dzieci wybrały najlepszą ulotkę, która w przystępny sposób informuje o konieczności segregacji śmieci oraz ograniczaniu wytwarzania odpadów.

W konkursie można było zagłosować na jedną z czterech ulotek. Zwycięska ulotka przedstawia mrówkę, która informuje, że umiejętne zarządzanie odpadami "wcale nie jest trudne".

Plakat z mrówką Plakat - zasady zero waste Plakat zero waste Plakat - zero waste z opisem

 


 

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udziału w akcjach ratunkowych

15.10.2021

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ?Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych?. Kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł, koszt kwalifikowany 50 463,24 zł. Zadanie polega na wyposażeniu jednostki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do udziału w akcjach ratowniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ?Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych?.

 


 

Droga do Zero waste ? warsztaty edukacyjne dla mieszkańców obszaru

01.03.2021

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu przewidziana jest organizacja:
- 4 warsztatów edukacyjnych;
- 1 konferencji podsumowującej;
- 3 rowerowych ?kawiarenek? naprawczych.

Warsztaty, konferencja oraz rowerowe ?kawiarenki? naprawcze skierowane są zarówno do dzieci oraz osób starszych w różnym wieku i udział w nich będzie zupełnie bezpłatny. Uczestnicy/Uczestniczki przychodząc na zajęcia będą mogli interesująco spędzić swój wolny czas, a przy tym poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Głównym celem realizacji warsztatów oraz konferencji jest uświadomienie potrzeby ograniczenia produkcji odpadów we wszystkich ich wymiarach: globalnym, społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym, ale także na poziomie gospodarstwa domowego, a nawet jednostki. Osiągnięcie celu zagwarantuje przyjęta forma zajęć składająca się z części wprowadzającej ? w formie wykładu multimedialnego oraz części praktycznej ? przyjmującej formę warsztatową w odniesieniu do warsztatów oraz konferencji. Natomiast w przypadku rowerowych ?kawiarenek? naprawczych osiągnięcie celu zagwarantuje dokonanie przeglądu podstawowego i drobnych napraw ze wskazaniem w jakim zakresie sprzęt wymaga dalszej naprawy.

Organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną warsztaty będą prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów z dużym doświadczeniem, którzy zapewnią potrzebne materiały, sprzęty oraz narzędzia.

Realizacja naszego projektu pokaże jak ważne są tego typu inicjatywy. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia będą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co pokaże, że ludzie pragną zdobywać nowe umiejętności praktyczne i poszerzać swoją wiedzę teoretyczną.

Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek będzie otwarta, o wyborze będzie decydować kolejność zapisów. Informacje o bieżącej realizacji projektu oraz o udziale w poszczególnych formach wsparcia są dostępne w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy przy ul. Strażackiej 5/1, 32-109 Pałecznica od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Prezes i Druhowie OSP serdecznie zapraszają mieszkańców Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa do udziału w warsztatach.

Unia Europejska, Leader, ProKoPaRa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 


 

,,Organizacja wydarzeń lokalnych w zakresie: kultury, sportu i rekreacji dlamieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania

20.04.2020

Organizacja wydarzeń lokalnych w zakresie: kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania ? Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu proszowickiego ?ProKoPaRa?

Jako atrakcyjna alternatywa dla spędzania wolnego czasu, w sposób wartościowy i aktywizujący mieszkańców w różnym wieku.

Promocja wartości lokalnych, promowanie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia.Projekt realizowany był na terenie Gminy Pałecznica w miesiącach od Maja do Listopada 2019 roku.

W programie wydarzeń kulturalnych można było wziąć udział w następujących wydarzeniach przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej jak również bezpłatnie. Płonie ognisko i szumi las, Od małego do dużego ? fotografowanie to nic trudnego, Impreza integracyjna ? muzyka łączy pokolenia, Piknik rodzinny bezpieczeństwo mam we krwi, Maraton filmowy ? komedia jest dobra na wszystko, Turniej piłki nożnej, Tenis nie tylko dal mieszczuchów, Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć ? rajd rowerowy droga Św. Jakuba

Beneficjent każdorazowa z odpowiednim wyprzedzeniem informował mieszkańców o danym wydarzeniu. Informacja trafiała do mieszkańców w postaci ulotek, informacji na FB Urzędu Gminy, w lokalnej prasie, a także poprzez plakaty umieszczone w gablotach w każdej z miejscowości.

Realizowane przedsięwzięcia były bezpłatne i na bardzo wysokim poziomie, uczestnicy mogli liczyć na posiłek w formie cateringowej, udział w wielu warsztatach, a także w konkursach za co otrzymywali dyplomy i puchary.

Według Beneficjenta OSP jest on przekonany że na sukces projektu składa się nie tylko kreatywność pomysłodawców, ale także udana współpraca całego zespołu, który czuwał nad jego przygotowaniem i realizacją.

Zaprezentowane w naszym projekcie przedsięwzięcia mogą służyć przykładem, mogą stać się inspiracja i dowodem na to, że skutecznie pozyskane środki na realizację dobrze przygotowanego projektu kulturalno ? sportowego przyczyniają się do integracji mieszkańców i czynnego spędzania wolnego czasu.

Prezes i Druhowie OSP dziękują mieszkańcom Gminy Pałecznicy za tak liczną obecność podczas spotkań kulturalno-sportowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?.

Dokumenty do pobrania:

Plakat

Informacja

 


 

Organizacja szkoleń dla przedstawicieli trzech sektorów, tj. społecznego, gospodarczego i publicznego z obszaru Lokalnej Grupy Działania ? Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ?ProKoPaRa?

12.01.2020

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w miesiącach od lutego do października 2020 roku.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 7 warsztatów/szkoleń o różnej tematyce:

  • warsztaty tworzenia biżuterii
  • warsztaty kulinarne z ekonomii gotowania
  • akademia dobrych manier (kurs savovir vivre)
  • warsztaty znajdź siebie i swój styl
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • fundusze zewnętrzne dla przedsiębiorców, gmin i stowarzyszeń
  • warsztaty fotograficzne.


Informacje o bieżącej realizacji projektu oraz o udziale w warsztatach są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia OSP w Pałecznicy przy ul. Strażackiej 5/1, 32-109 Pałecznica od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Warsztaty te skierowane są zarówno do kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku i udział w nich jest zupełnie bezpłatny. Uczestnicy/Uczestniczki przychodząc na zajęcia mogą interesująco spędzić swój wolny czas, a przy tym nauczyć się wielu nowych umiejętności.

Organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną warsztaty będą prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów z dużym doświadczeniem, którzy zapewnią potrzebne materiały, sprzęty oraz narzędzia.

Realizacja naszego projektu pokaże jak ważne są tego typu inicjatywy. Mamy nadzieję, że nasze warsztaty będą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co pokaże, że ludzie pragną zdobywać nowe umiejętności praktyczne, poszerzać swoją wiedzę teoretyczną, a także podnosić kwalifikacje co w przyszłości da im możliwość podejmowania nowych wyzwań.

Prezes i Druhowie OSP serdecznie zapraszają mieszkańców Lokalnej Grupy Działania ProKoPaRa do udziału w warsztatach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dokumenty do pobrania:

Plakat

Informacja

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.08.2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy"

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy z siedzibą 32-109 Pałecznica, ul. Strażacka 5/1, zwana w dalszej części zamawiającym, na podstawie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta, złożona przez wykonawcę:

MOTO - TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 779.820,00 zł, termin wykonania zamówienia 15 grudnia 2019 r., termin rękojmi i gwarancji jakości: 24 miesiące.

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta spełnia wymogi ustawy i warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest prawidłowa i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Informacja z otwarcia ofert

26.08.2019

Ochotnicza Straz Pozarna w Palecznicy
32-109 Palecznica
ul. Strazacka 5/1
NIP: 682-14-40-937
REGON: 290826206
przedstawia informację z otwarcia ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 760.000 zł.Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie art. 17 ust. 2

 


 

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy

16.08.2019

Ochotnicza Straz Pozarna w Palecznicy
32-109 Palecznica
ul. Strazacka 5/1
NIP: 682-14-40-937
REGON: 290826206
zaprasza do składania ofert na: dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: PN.2.2019. We wszelkich kontaktach Wykonawcy z Zamawiającym należy powoływać się na powyżej podane oznaczenie.Dokumenty do pobrania:

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem napedowym 4x4

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Zalacznik nr od 1 do 4 do SIWZ

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

13.08.2019

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy"

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy z siedzibą ul. Strażacka 5/1, 32-109 Pałecznica, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej "ustawą", informuje, że wyżej wymienione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu.Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


 

SPROSTOWANIE TRESCI SIWZ

06.08.2019

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn "Dostawa sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Palecznicy"
Ochotnicza Straz Pozarna w Palecznicy z siedziba ul. Strazacka 5/1, 32-109 Palecznica, zwana w dalszej czesci zamawiajacym, informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ) zwanej dalej ustawa, dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana polega na poprawie oczywistej omylki pisarskiej w tresci zalacznika nr 1a do SIWZ pn.: "Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem napedowym 4x4 - (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP."

W zalaczniku nr 1a w czesci 2 podwozie z kabina w pkt. 2.10:

  • jest: "Maksymalna wysokosc calkowita pojazdu nie moze przekroczyc 338 mm"
  • a powinno byc: "Maksymalna wysokosc calkowita pojazdu nie moze przekroczyc 338 cm"

Dokonana zmiana stanowi immanentna tresc SIWZ. Pozostale zapisy SIWZ oraz termin skladania ofert pozostaja bez zmian.Dokumenty do pobrania:

SPROSTOWANIE TRESCI SIWZ

 


 

Ochotnicza Straz Pozarna: Dostawa sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Palecznicy
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

05.08.2019

Ochotnicza Straz Pozarna w Palecznicy
32-109 Palecznica
ul. Strazacka 5/1
NIP: 682-14-40-937
REGON: 290826206
zaprasza do skladania ofert na: dostawe samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Palecznicy. Postepowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: PN.1.2019. We wszelkich kontaktach Wykonawcy z Zamawiajacym nalezy powolywac sie na powyzej podane oznaczenie.Dokumenty do pobrania:

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem napedowym 4x4

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ

 


Kursy pilarzy i ratowników

16.12.2012

W dniach 1 i 2 grudnia zakończyły się kilku tygodniowe kursy pilarzy i ratowników. Brało w nich udział

łącznie ponad 70 druhen i druhów z terenu powiatu. Zajęcia odbywały się w każdy weekend i miały

na celu poprawić wiedzę strażaków OSP w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz

zwiększyć umiejętności posługiwania się pilarkami spalinowymi.

 

 

 

 


Ćwiczenia na nowej szkole

25.11.2012

Dnia 23 listopada miały miejsce ćwiczenia na nowym budynku Zespołu Szkół w Pałecznicy. Wzięły w nich

udział zastępy JRG Proszowice: GBA-Rt, SH25 oraz SLRR oraz nasz zastęp GBA-Rt.

 

 

 

galeria

 


Szkolenie z przyjmowania śmigłowców LPR

05.09.2012

 

W dniach 21 oraz 23 sierpnia druhowie z powiatu proszowickiego oraz miechowskiego brali udział w

szkoleniu z przyjmowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszego dnia zapoznali się

oni z teorią zaprezentowaną przez oficera z KW PSP w Krakowie, natomiast drugiego dnia na łąkach w

pobliżu kopca Kościuszki w Racławicach, gdzie wylądowała maszyna LPR odbyła się część teoretyczna.

Załoga pokazała najważniejsze części helikoptera, przekazała uwagi na co trzeba szczególnie zwracać

uwagę, a na koniec przeprowadzono jedno próbne lądowanie w warunkach nocnych. Zadaniem strażaków

było zabezpieczenie i oświetlenie miejsca lądowania. Łącznie przeszkolono 60 strażaków, w tym 6 druhów z naszej jednostki.

galeria

 


Impreza integracyjna 2012

15.08.2012

 

5 sierpnia odbyła się VIII edycja imprezy integracyjnej "Żyjmy Inaczej"  połączona z otwarciem i

poświęceniem centrum miejscowości w Pałecznicy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 12.

Bezpośrednio po niej na amfiteatrze miało miejsce uroczyste otwarcie centrum poprzez przecięcie wstęgi

którego dokonali: Wojciech Kozak - marszałek woj. małopolskiego, Zbigniew Wójcik - starosta powiatu

proszowickiego oraz Marcin Gaweł - wójt gminy Pałecznica. Po części oficjalnej przyszedł czas na część

artystyczną tzn. występ klownów, zespołu Prokoncepcja oraz DJ-a Gorgi. W tym czasie na dzieci czekały

 również liczne atrakcje m.in. strzelnica łucznicza, ścianka wspinaczkowa, mini golf, trampoliny

i zjeżdżalnie. także nasza jednostka urozmaiciła widowisko i udostępniła do zwiedzania remizę oraz samochody pożarnicze.

galeria

 


Kurs obsługi sprzętu hydraulicznego

06.03.2012

 

W ubiegłą niedzielę zakończył się kurs obsługi sprzętu hydraulicznego dla strażaków OSP z terenu

naszego powiatu, organizowanego przez KP PSP w Proszowicach. Szkolenie odbywało się w soboty i

niedziele. Kursanci zapoznali się z budową i obsługą nożyc, rozpieraków, narzędzi typu kombi oraz

pomp, a także sprawdzili ich możliwości w czasie cięcia prawdziwego samochodu wraz z ewakuacją

poszkodowanego kierowcy. W kursie uczestniczyli: Małgorzata Bielawska, Norbert Kralka, Iwona Łudzeń,

Joanna Łudzeń, Justyna Łudzeń oraz Mateusz Wajda.

galeria

 


Marcin Gaweł Wójtem Roku 2011!

20.02.2012

Wójt gminy Pałecznica a jednocześnie prezes naszej jednostki Marcin Gaweł zwyciężył w XI edycji

ogólnopolskiego konkursu na Wójta Roku. Zdobył także tytuł Eko-Wójta Roku 2011. O wygranej

decydowało głosowanie za pomocą sms-ów. Konkurs organizowany jest przez Telewizję Polską pod

honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Rolnictwa Marka

Sawickiego.

galeria

 


Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12.01.2012

W ubiegłą niedzielę w całej Polsce grała już po raz 20-sty Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasza jednostka

podobnie jak w latach poprzednich również włączyła się do tej wyjątkowej akcji. Nasi młodzi strażacy dzięki

ofiarności mieszkańców gminy zdołali zebrać 2100 zł. Pieniądze z tegorocznego finału będą przeznaczone na pomoc

ciężarnym kobietom chorującym na cukrzycę.

 

 

 

 

 

galeria

 


Kalendarz OSP Pałecznica na rok 2012

18.12.2011

 

Oto projekt kalendarza naszej jednostki na przyszły rok. Będzie on w najbliższych dniach rozprowadzany przez

naszych strażaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zawody powiatowe w Pałecznicy

26.09.2011

Wczoraj na stadionie w Pałecznicy odbyły się VI powiatowe zawody sportowo - pożarnicze. W zmaganiach

wzięło udział 11 drużyn  z terenu powiatu proszowickiego, które zwyciężyły eliminacje gminne. Wśród

nich znalazły się 3 nasze drużyny. Tradycyjnie rywalizację rozpoczęto od biegu sztafetowego 7x50m z

przeszkodami. Po tej konkurencji na prowadzenie wysunęły się drużyny męska i żeńska z Pałecznicy z

 czasami odpowiednio 60 i 75 sekund oraz MDP Nowe Brzesko z czasem 63 sekundy. Potem przyszedł

czas na drugą konkurencję czyli tzw. bojówkę, w której wszystko mogło się jeszcze zmienić i przesądzić o

zwycięstwie bądź porażce. W kategorii seniorów nasza drużyna ponownie okazała się najlepsza i z

czasem 45 sekund zapewniła sobie pewne zwycięstwo. Sytuacja zmieniła się natomiast w dwóch

pozostałych kategoriach. Najlepiej zćwiczeniem bojowym w kategorii kobiet poradziły sobie druhny z Szarbi (54 sekundy) i to one ostatecznie

zwyciężyły. W kategorii MDP chłopców najlepszy czs osiągnęła drużyna z Szarbi ( 33 sekundy), jednak ostateczne zwycięstwo przypadło

chłopcom z Pałecznicy, którzy uzyskali lepszy czas w sztafecie. Drużyny startujące w zawodach otrzymały talony na zakup sprzętu i

umundurowania, a najlepsze otrzymały pilarki spalinowe Stihl ufundowane przez starostę proszowickiego.

 

Lp.

MDP Chłopcy

Kobiety

Mężczyźni

1.

OSP Pałecznica 101 pkt. (64/37)

OSP Szarbia 133 pkt. (79/54)

OSP Pałecznica 105 pkt. (60/45)

2.

OSP Szarbia 102 pkt. (59+10/33)

OSP Pałecznica 146 pkt. (75/66+5)

OSP Szarbia 114 pkt. (65/44+5)

3.

OSP Nowe Brzesko 108 pkt. (63/45)

 

OSP Kowary 117 pkt. (66/51)

4.

 

 

OSP Więckowice 120 pkt. (66+8/46)

5.

 

 

OSP Koszyce 122 pkt. (63/54+5)

6.

 

 

OSP Nowe Brzesko 164 pkt. (82+10/72)

*W nawiasach podane są wyniki z sztafety i bojówki + punkty karne.

galeria

 


Zawody powiatowe odwołane

31.07.2011

Z powodu fatalnych warunków pogodowych nie udało się dziś przeprowadzić VI powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych.

Decyzję o odwołaniu zawodów i przeniesieniu ich na inny termin podjęli dowódcy drużyn, komisja sędziowska i organizatorzy mając na

względzie bezpieczeństwo zawodników. Na kolejny termin wybrano datę 18 września 2011r.

 


Wyniki zawodów gminnych

25.07.2011

W ubiegłą niedzielę na stadionie w Pałecznicy zostały rozegrane gminne zawody sportowo - pożarnicze. W

zmaganiach wzięło udział 8 drużyn w kategoriach: kobiety, mężczyźni i MDP. Podobnie jak podczas

ostatnich zawodów gminnych pogoda nie dopisała. Obfite opady deszczu zmusiły sędziego głównego

zawodów kpt. Zbigniewa Kwintę z Komendy Powiatowej PSP Proszowice do podjęcia decyzji o usunięciu z

toru sztafetowego płotków, ściany i równoważni. Jednak jak się okazało strażacy w takich warunkach

również świetnie sobie radzili, nie doszło do żadnych wypadków i kontuzji a rywalizacja stała na wysokim

poziomie. Deszcz nie odstraszył również kibiców, którzy dzielnie dopingowali swoje drużyny. Nasze

drużyny nie zawiodły i zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach kwalifikując się tym samym do zawodów powiatowych, które po raz

pierwszy zostaną rozegrane w Pałecznicy.

 

MDP Chłopcy

Kobiety

Mężczyźni

1. OSP Pałecznica   110 pkt.

1. OSP Pałecznica   130 pkt.

1. OSP Pałecznica   106 pkt.

2. OSP Nadzów       122 pkt.

 

2. OSP Bolów          126 pkt.

3. OSP Czuszów      135 pkt.

 

3. OSP Czuszów      161 pkt.

 

 

4. OSP Nadzów       188 pkt.

galeria

 


"Strażacy ziemi proszowickiej"

14.07.2011

Dziś w Domu Kultury w Proszowicach odbyła się uroczysta prezentacja książki pt. "Strażacy ziemi proszowickiej".

To wyjątkowe wydanie ukazuje dzieje pożarnictwa w naszym regionie od jego początku do współczesności.

Znajdziemy w nim szczegółowe opisy każdej jednostki z terenu powiatu Proszowickiego, wiele ilustracji i faktów

historycznych. Każdy zainteresowany może nabyć tą książkę u druha Adama Barana.

 

 

 

 

 

 

 


Eliminacje wojewódzkie OTWP

28.04.2011

Dnia 28 marca br. w gmachu Akademi Rolniczej przy al. 29-listopada w Krakowie odbyły się eliminacje

OTWP województwa Małopolskiego. Do testu składającego się z 40 pytań przystąpili reprezentanci 21

powiatów wyłonieni w eliminacjach powiatowych. Powiat Proszowicki reprezentowali członkowie naszej

jednostki: Witold Gaweł, Gabriela Bielawska i Małgorzata Bielawska. W kategorii szkół podstawowych

Witold Gaweł zajął 13 miejsce, w kategorii gimnazjów Gabriela Bielawska zajęła 7 miejsce, a w kategorii

szkół średnich po eliminacjach ustnych Małgorzata Bielawska wywalczyła 3 miejsce.

galeria

 


Eliminacje powiatowe OTWP

25.03.2011

W dniu 25 marca br. w KP PSP w Proszowicach odbyły się powiatowe eliminacje OTWP. Do turnieju

przystąpili laureaci trzech pierwszy miejsc wyłonieni w poszczególnych eliminacjach gminnych.

W zmaganiach wzięło udział 4 członków naszej jednostki. Jak się później okazało odnieśli oni ogromny

sukces. Witold Gaweł (Szkoła Podstawowa w Pałecznicy), Gabriela Bielawska (Gimnazjum w Winiarach)

oraz Małgorzata Bielawska (Liceum w Proszowicach) zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych

natomiast Mateusz Maj (Szkoła Podstawowa w Pałecznicy) zajął 4 miejsce. Cała zwycięska trójka będzie reprezentować nasz powiat na

turnieju wojewódzkim w Krakowie 28 kwietnia.

galeria

 


Gminne eliminacje OTWP 2011

22.03.2011

Dnia 22 marca br. w remizie naszej OSP odbyły gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej. W zmaganiach wzięło udział 31 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W obu

grupach wiekowych triumfowali członkowie naszej jednostki. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Gabriela

Bielawska (Gimnazjum w Winiarach), natomiast w kategorii szkół podstawowych Mateusz Maj (Szkoła

Podstawowa w Pałecznicy) a Witold Gaweł (Szkoła Podstawowa w Pałecznicy) zajął drugie miejsce.

Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentowali naszą gminę na eliminacjach powiatowych w Proszowicach.

galeria

 


Kurs szeregowców

20.03.2011

Dnia 20 marca br. w KP PSP w Proszowicach odbył się egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności

uczestników kursu szeregowców OSP. Szkolenie to odbywało się przez ponad miesiąc w każdą

sobotę i niedzielę. W tym czasie bisko 30 członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu

uczyło się podstaw trudnego fachu strażaka - ratownika. Pod okiem oficerów z PSP poznali jak należy

się zachować podczas akcji ratowniczo - gaśniczej. Ćwiczenia polegały m.i. na ewakuacji

poszkodowanych z zagrożonego miejsca w aparatach ODO, budowania linii gaśniczej, sprawiania drabiny

nasadkowej i wysuwanej, obsługi sprzętu hydraulicznego. Kursanci odbyli również test w komorze dymowej wojewódzkiego ośrodka

szkolenia PSP w Krakowie. Szkolenie z naszej jednostki ukończyli: Bielawska Małgorzata, Kralka Norbert, Łudzeń Iwona, Łudzeń Joanna,

Łudzeń Justyna, Wajda Mateusz.

galeria


Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

05.03.2011

Dnia 26 lutego br. w remizie OSP odbyło się coroczne walne zebranie członków naszej jednostki.

Podsumowano ubiegły rok a także kończącą się 5-letnią kadencję zarządu i osiągnięcia jakich w tym

czasie udało się dokonać. Wśród sukcesów wymieniono dobre wyniki w zawodach sportowo -

pożarniczych i konkursach o tematyce pożarniczej, podnoszenie poziomu wyszkolenia, wyremontowanie

remizy oraz zakup nowoczesnego sprzętu i umundurowania. Przybyły na zebranie dowódca JRG PSP

Proszowice kpt. Zbigniew Kwinta bardzo dobrze ocenił prace naszej jednostki. Zebranie udzieliło

absolutorium zarządowi za minioną kadencje i wybrało ten sam skład na kolejne 5 lat.

galeria


Udział w 19-stym finale WOŚP

15.01.2011

Dnia 9 stycznia wzorem roku ubiegłego nasza jednostka wzięła udział w kweście na rzecz Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki dużej ofiarności mieszkańców naszej gminy, udało się zebrać

1812 zł. Pieniądze z tegorocznego finału przeznaczone będą na zakup specjalistycznej aparatury do

ratowania życia i zdrowia dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

 

 

galeria

 


 
Strona:  1  [2]
 
Jesteś Liczniki osobą odwiedzającą naszą stronę.

© Copyright by OSP Pałecznica. Wszystkie prawa zastrzeżone.